2015-02-18

Handla på småländskt vis

Vi är duktiga på det här att handla det som är på erbjudande. Sen att totalsumman inte är representativ för en normal månad eftersom vi var bortresta två veckor.

Inga kommentarer: