2011-12-08

Penisfakta.

Ju äldre desto bättre.....när man snackar om tempel. Eller bättre och bättre, men roligare. De här bilderna är från ett Chamtempel. (Cham var en folkgrupp som levde i den här regionen tidigare). Chamfolket var hinduer. Ovan är själva huvudtemplet och nedan är ett sidotempel. Sidotemplet består utav två hinduiska symboler, Linga, själva tornet och Yoni, den ovala öppningen. Linga och Yoni är tillsammans symbolen för universum.Alltså, på 700-talet byggde chamsarna ett tempel som symboliserar penisen och vaginan. Det står kvar än idag och folk kommer hit och fotar. Helfestligt.

Inga kommentarer: