2008-11-10

Ego.

Jag tror verkligen att världens cirkulerar kring mig. Till och med så att jag blir riktigit arg på västtrafik för att de inte har anpassat bussarna efter mig och istället tänker på det allmänna bästa.

Inga kommentarer: