2014-05-07

Byte av propp


Här i huset har vi ett riktigt propp"skåp". Jag har alltså för första gången på riktigt bytt en propp. Tidigare i Livet Innan Hus har jag bara haft säkringar som gått som jag fått flippa tillbaka för att strömma ska komma tillbaks. Men nu alltså är det gamla hederliga proppar som gäller. 

Inga kommentarer: