2009-09-05

(tomt)

Frågan är ju bara när vi ska få gå och sova bredvid varandra?

Inga kommentarer: